Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Chính sách đổi trả - hoàn tiền

 Trung tâm hỗ trợ & chăm sóc khách hàng mang giá trị tốt nhất tơi người tiêu dùng khi mua sắm tại Trung tâm hỗ trợ & chăm sóc khách hàng mang giá trị tốt nhất tơi người tiêu dùng khi mua sắm tại Lâm Phúc Ads. Chính sách hoàn lại tiền khi mua sắm sản phẩm tại Mộc Phúc Dương được áp dụng trên từng loại sản phẩm. Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm thông tin dưới đây:

Nội dung chính Chính sách hoàn tiền

Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 3 ngày đầu tiên, tính từ ngày sử dụng sản phẩm. Số tiền và hình thức hoàn trả sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.

Hoàn tiền và hoàn tiền 100%

Khách hàng sẽ được hoàn trả 100% giá trị sản phẩm trong vòng 3 ngày đầu tiên kể từ ngày chính thức sử dụng sản phẩm.

Khách hàng sẽ được hoàn trả số tiền còn lại của hợp đồng vào tài khoản khách hàng tại LamPhucAds.com nếu như yêu cầu hoàn tiền được thực hiện từ ngày thứ 1 tới ngày thứ 3 kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.

* Chúng tôi không giải quyết vấn đề hoàn tiền nếu như giao dịch hoàn tiền phát sinh tại thời điểm sau 3 ngày kể từ ngày sử dụng sản phẩm.

* Khách hàng sẽ phải trả lại sản phẩm mà cần hoàn tiền ở trạng thái nguyên vẹn, kèm với đó là chịu phí hoàn hàng.

* Không áp dùng hoàn tiền với trường hợp không ưng ý, không muốn sử dụng nữa!

Sản phẩm dịch vụ áp dụng

Các nhóm sản phẩm/dịch vụ thuộc diện được hoàn tiền:

Tất cả sản phẩm

Điều kiện áp dụng

Khi yêu cầu hoàn tiền các dịch vụ tại Lâm Phúc Ads, đồng nghĩa với việc khách hàng phải thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

 • Khách hàng không đăng ký dùng thử đối với dịch vụ muốn hoàn tiền.
 • Dịch vụ cần hoàn tiền phải thuộc các gói dịch vụ thuộc diện được hoàn tiền.
 • Mỗi một khách hàng chỉ được hoàn tiền một lần duy nhất với sản phẩm
 • Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi khách hàng. Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền có một trong các thông tin trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền trước đây thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối.
 • Chính sách hoàn tiền này không áp dụng đối với khách hàng là đại lý.
 • Chính sách hoàn tiền không áp dụng với các dịch vụ được hưởng khuyến mãi theo bất kỳ hình thức nào (Mã giảm giá, giảm giá trực tiếp, gói dịch vụ theo chương trình khuyến mãi v..v..).
 • Ngoài ra, việc hoàn tiền cũng sẽ bị từ chối nếu khách hàng không cung cấp được số CMND đã sử dụng để đăng ký tài khoản.

*Mộc Phúc Dương có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung cho chính sách hoàn tiền này mà không cần phải thông báo trước với khách hàng. Chính sách hoàn lại tiền khi mua sắm sản phẩm tại Mộc Phúc Dương được áp dụng trên từng loại sản phẩm. Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm thông tin dưới đây:

Nội dung chính Chính sách hoàn tiền

Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 3 ngày đầu tiên, tính từ ngày sử dụng sản phẩm. Số tiền và hình thức hoàn trả sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.

Hoàn tiền và hoàn tiền 100%

Khách hàng sẽ được hoàn trả 100% giá trị sản phẩm trong vòng 3 ngày đầu tiên kể từ ngày chính thức sử dụng sản phẩm.

Khách hàng sẽ được hoàn trả số tiền còn lại của hợp đồng vào tài khoản khách hàng tại LamPhucAds.com nếu như yêu cầu hoàn tiền được thực hiện từ ngày thứ 1 tới ngày thứ 3 kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.

* Chúng tôi không giải quyết vấn đề hoàn tiền nếu như giao dịch hoàn tiền phát sinh tại thời điểm sau 3 ngày kể từ ngày sử dụng sản phẩm.

* Khách hàng sẽ phải trả lại sản phẩm mà cần hoàn tiền ở trạng thái nguyên vẹn, kèm với đó là chịu phí hoàn hàng.

* Không áp dùng hoàn tiền với trường hợp không ưng ý, không muốn sử dụng nữa!

Sản phẩm dịch vụ áp dụng

Các nhóm sản phẩm/dịch vụ thuộc diện được hoàn tiền:

Tất cả sản phẩm

Điều kiện áp dụng

Khi yêu cầu hoàn tiền các dịch vụ tại Lâm Phúc Ads, đồng nghĩa với việc khách hàng phải thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

 • Khách hàng không đăng ký dùng thử đối với dịch vụ muốn hoàn tiền.
 • Dịch vụ cần hoàn tiền phải thuộc các gói dịch vụ thuộc diện được hoàn tiền.
 • Mỗi một khách hàng chỉ được hoàn tiền một lần duy nhất với sản phẩm
 • Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi khách hàng. Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền có một trong các thông tin trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền trước đây thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối.
 • Chính sách hoàn tiền này không áp dụng đối với khách hàng là đại lý.
 • Chính sách hoàn tiền không áp dụng với các dịch vụ được hưởng khuyến mãi theo bất kỳ hình thức nào (Mã giảm giá, giảm giá trực tiếp, gói dịch vụ theo chương trình khuyến mãi v..v..).
 • Ngoài ra, việc hoàn tiền cũng sẽ bị từ chối nếu khách hàng không cung cấp được số CMND đã sử dụng để đăng ký tài khoản.

*Lâm Phúc Ads có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung cho chính sách hoàn tiền này mà không cần phải thông báo trước với khách hàng.